Kto sme

Spoločnosť UNIKA Bratislava s.r.o. vznikla transformáciou živnosti - Elga Brogyányiová – UNIKA - na s.r.o., pričom vlastnícky a autorsky zostala prepojená, čím sa zabezpečila plná kontinuita v podnikateľskej činnosti, ktorá pretrváva viac ako 25 rokov.

Čo robíme

Hlavnou činnosťou spoločnosti UNIKA Bratislava s.r.o. je vydavateľská činnosť odborných príručiek v stavebníctve, predovšetkým ťažiskovej publikácie Sadzobník pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činnosti. Ďalej spoločnosť organizuje odborné školenia v oblasti verejného obstarávania, životného prostredia a stavebníctva.

  • UNIKA Bratislava s.r.o.
    Dankovského 3, 811 03 Bratislava
    IČO: 47360798 | DIČ: 2023827729
    Obchodný register: Okresný súd Bratislava I, odd. Sro, vl.č. 91116/B, ZI 6000€/SZI 6000€

  • +421 917 816 399
  • unika@unika.sk

PONUKA PRÍRUČIEK A SADZOBNÍKOV – OBJEDNÁVKA

1. Sadzobník pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností - UNIKA – 2024

2. staršie ročníky sadzobníka - len na základe dopytu

Objednávanie sadzobníkov u vydavateľa je možné len mailom a v počte nad 10 kusov.
Objednávanie menšieho počtu kusov je možné v kamenných a internetových predajniach kníhkupectiev, napr.:
www.jagastore.sk, www.partnertechnic.sk, prípadne ďalšie....