Kto sme

Spoločnosť UNIKA Bratislava s.r.o. vznikla transformáciou živnosti - Elga Brogyányiová – UNIKA - na s.r.o., pričom vlastnícky a autorsky zostala prepojená, čím sa zabezpečila plná kontinuita v podnikateľskej činnosti, ktorá pretrváva viac ako 25 rokov.

Čo robíme

Hlavnou činnosťou spoločnosti UNIKA Bratislava s.r.o. je vydavateľská činnosť odborných príručiek v stavebníctve, predovšetkým ťažiskovej publikácie Sadzobník pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činnosti. Ďalej spoločnosť organizuje odborné školenia v oblasti verejného obstarávania, životného prostredia a stavebníctva.

  • UNIKA Bratislava s.r.o.
    Dankovského 3, 811 03 Bratislava
    IČO: 47360798 | DIČ: 2023827729
    Obchodný register: Okresný súd Bratislava I, odd. Sro, vl.č. 91116/B, ZI 6000€/SZI 6000€

  • +421 917 816 399
  • unika@unika.sk

PONUKA PRÍRUČIEK A SADZOBNÍKOV – OBJEDNÁVKA

Príručky a sadzobníky je možné objednať na tejto stránke výberom z ponuky, vyplnením údajov objednávateľa a odoslaním objednávky. Alebo odoslaním vlastnej objednávky prostredníctvom mailu na adresu unika@unika.sk. Po odoslaní objednávky Vám bude doručené potvrdenie prijatia objednávky a a zálohová faktúra na uhradenie objednávky. Publikácie s daňovým dokladom Vám budú doručené poštou. K objednaným publikáciám účtujeme poštovné a balné vo výške 2,00 €. Pri objednávke 3 a viac kusov publikácií poštovné a balné neúčtujeme. Osobný odber v sídle našej spoločnosti nie je možný. Je možné využiť predajnú sieť knihkupectiev, napr. JAGA, ARCH BOOKS...

GDPR: Vyplnením objednávkového formulára súhlasíte so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré budú použité výlučne na uskutočnenie tejto objednávky, a to v rozsahu nevyhnutnom podľa účtovných a daňových predpisov. Žiadne Vaše údaje nebudú použité pre marketingové účely našej spoločnosti a ani nebudú poskytnuté iným osobám. Všetky Vaše údaje budú po splnení objednávky vymazané z evidencie (mimo údajov povinne evidovaných z daňových a účtovných predpisov).