UNIKA s.r.o.

Ponuka príručiek a cenníkov

Publikácie je môžné objednať si aj elektronicky ;

1. Sadzobník pre navrhovanie cien projektových prác a inžinierskych činností v cenách 2014  
Sadzobník zjednodušuje a urýchľuje dohodovanie cien v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách
Cena  15,-
2. Sadzobník pre navrhovanie ponukových cien kompletizačnej činnosti vo výstavbe v cenách 2011  
Sadzobník slúži pre dohodovanie cien v zmysle zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách.
Cena 
7,- €
3. Odporúčaný postup pri dohodovaní cien za obstarávanie a vypracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie 2012
Ponúkaná publikácia je vyhotovená obdobným spôsobom ako Sadzobník pre navrhovanie cien projektových prác a inžiniersych činností.

Cena  10,- €

4. Sadzobník pre navrhovanie cien geodetických a kartografických prác 2011-2013
Cena  8,- €

   


5. Ukazovatelezovatele priemernej rozpočtovej ceny stavebných objektov 2014
Ponúkaný materiál obsahuje ukazovatele priemernej rozpočtovej ceny na mernú jednotku  objektu pre všetky klasifikácie stavieb  a je možné ho využiť na výpočet orientačných cien pre potreby dodávateľa, investora a projektanta budúcej výstavby.

Cena  10,- €
 
6. Výkon dozornej činnosti na stavbách
Úplné znenie s komentárom.
Cena  7,- €

7. Zákon o verejných prácach s komentárom 
Cena  5,- €
-

[ Úvod ]   [ Profil ]   [ Semináre ]    [ Publikácie ]   [ Kontakt